Jsme partnery při konzultacích a orientaci v programovacích jazycích a jejich principech. Poskytujeme odborná školení v problematice jak uživatelského zvládnutí, tak problematiky analýzy či překladu daného typu programovacího jazyka.

PHP
Perl
C++
Delphi
HTML
CSS
Java
JavaScript

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Share This